Comissió del centenari

Comissió del centenari d'esquerra a dreta: Ángel Sánchez Aracil, Guillermo Villena Bedmar, Josep Miquel Garcia Martín, Violeta Trives González, Manuel Palomar Sanz, Luis Javier Hernández Munuera, Ramón Pérez Gómez, Jennifer Pedro de Blas i Javier Lloréns Lloret.

La comissió del centenari està composta pel seu president Manuel Palomar, un secretari i els vocals que nomene el president. La Comissió compta amb diversos grups de treball, cadascun coordinat per un membre de la comissió i amb la participació dels que estiguen disposats a col·laborar dins l'àmbit d'actuació de cada grup. Cada grup s'encarregarà d'agrupar les idees i organitzar les propostes en capítols com ara la memòria històrica, el nom del club, la dinamització social del centenari, les publicacions, les activitats culturals, els esdeveniments esportius i els partits amistosos que jalonaran la celebració i les relacions institucionals amb la resta d'àmbits polítics i econòmics, festius i esportius de la ciutat.

Els membres de la comissió són:

– Manuel Palomar Sanz (President)

– Josep Miquel Garcia Martín (Secretari i coordinador d'Història i memòria històrica)

- Luis Javier Hernández Munuera (Coordinador d'actes, conferències, jornades i exposicions)

- Jennifer Pedro de Blas (Coordinadora d'esdeveniments esportius)

– Ramón Pérez Gómez (Coordinador de Publicacions)

– Ángel Sánchez Aracil (Interlocutor de Penyes i entitats herculanes)

– Guillermo Villena Bedmar (Afers econòmics)

– Violeta Trives González (Patrocinis)

– Javier Lloréns Lloret (Cap de Premsa de l'Hèrcules CF)

# MachoHércules